برچسب
برچسب: فناوری
کد خبر: ۶۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


می کردند که این غوول فناوری نسل بعدی گوشی های...
کد خبر: ۶۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۰۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱


کد خبر: ۶۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


خود به رقابت با گوگل بپردازند ثبت پتنت فناوری های... می تواند تا حدودی رقابت با این غول فناوری را... آسان کند برای مثال بسیاری از کمپانی های فناوری نظیر...
کد خبر: ۶۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


کد خبر: ۶۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴