برچسب
برچسب: اخبار تکنولوژی
کد خبر: ۳۲۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۲۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


آخرین تکنولوژی ها تمرکز کرده است ...
و بهره گیری از آخرین تکنولوژی ها تمرکز کرده است... دهد با این تکنولوژی راننده هنگام کار با سیستم اینفوتینمنت... دهند تکنولوژی لمس پیش بینی شده می تواند تعامل راننده... خاطر شیوع کووید-19 ایجاد شده این تکنولوژی در پیشگیری از...
کد خبر: ۳۲۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۲۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۲۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۲۱۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


کد خبر: ۳۲۱۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


تحت عنوان virtualization شناخته شده است که یک تکنولوژی و...
کد خبر: ۳۲۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۳۲۱۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


پربازدید ها