برچسب
برچسب: پهبادها
کد خبر: ۳۲۰۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۳


کد خبر: ۳۰۸۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳


کد خبر: ۳۰۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


کد خبر: ۲۹۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


کد خبر: ۲۸۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


کد خبر: ۲۷۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


کد خبر: ۲۶۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


کد خبر: ۲۶۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


کد خبر: ۲۵۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


کد خبر: ۲۴۱۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹


مقایسه با سایر پهبادها جهت از بین بردن صرفا یک...
کد خبر: ۲۳۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


کد خبر: ۲۰۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


کد خبر: ۱۸۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


کد خبر: ۱۷۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷


کد خبر: ۱۷۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۲


کد خبر: ۱۷۲۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰


پهبادها برای تحویل غذا در پارک صنعتی "جین شان" شانگ...
تحویل غذا است برای صرفه جویی در وقت از پهبادها... این پهبادها هزینه های فرآیند تحویل غذا را کاهش می...
کد خبر: ۱۷۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰


کد خبر: ۱۶۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۱


کد خبر: ۱۵۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱