برچسب
برچسب: ده برابری شدن تولید محتوای بومی
مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به... از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی ایجاد یک کریدور... فناوری اطلاعات و ارتباطات 10 برابر کردن تولید محتوای داخلی... خصوصی سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس...
کد خبر: ۶۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۲