برچسب
برچسب: جهان توده
است طبق نظر طرفداران نظریه "جهان توده" block universe پاسخ... هر دو سؤال مثبت است نظریه "جهان توده" "اکنون" را... برد و نقض نمی کند نظریه "جهان توده" ادعا می... طبق نظریه "جهان توده" جهان یک توده غول پیکر از...
کد خبر: ۳۰۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱