برچسب
برچسب: بازآفرینی شهری
اولویت های جدی مدیریت شهری در دوره پنجم توجه به... بازآفرینی شهری و تأمین سرانه های خدماتی با اولویت سرانه... شدن این فضا به جلوخان شهری مکان مذهبی را دارد...
کد خبر: ۳۱۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵


کارگاه آموزشی"جایگاه بهبود کیفیت قلمروهای عمومی در بازآفرینی شهری" بر...
عنوان "جایگاه بهبود کیفیت قلمروهای عمومی در بازآفرینی شهری" که... ویژه مدیران شهری شهرداری ها اعضای شورای شهر اعضای ستادهای... بازآفرینی شهری پایدار استان ها و متخصصین و حرفه مندان... های پایین سرمایه گذاری کیفیت پایین محیط شهری وجود آسیب...
کد خبر: ۳۱۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۸


مسکن مهر طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های...
کد خبر: ۲۱۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴