برچسب
برچسب: اخبار فناوری
نخستین شماره ویژه نامه علمی تخصصی و پژوهشی" فناوری لیزر... همکاری مشترک ستاد فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان...
فناوری لیزر فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی در خصوص... از بازار تجاری مانند پردازش مواد فناوریهای پیشرفته ارتباطات از... فعالیت ها و برنامه های ستاد توسعه فناوری لیزر فوتونیک... با همکاری ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری واقتصاد دانش بنیان...
کد خبر: ۱۲۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


کد خبر: ۱۱۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


کد خبر: ۱۱۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


کد خبر: ۱۱۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


کد خبر: ۱۱۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


کد خبر: ۱۱۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


کد خبر: ۱۱۶۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


کد خبر: ۱۱۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


کد خبر: ۱۱۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


کد خبر: ۱۱۶۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


کد خبر: ۱۱۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


و بی تجربگی اما غول های فناوری نظر متفاوتی دارند...
کد خبر: ۱۱۵۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴


کد خبر: ۱۱۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴


کد خبر: ۱۱۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


کد خبر: ۱۱۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


کد خبر: ۱۱۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲


به پخش تصاویر hdr10 است و البته از فناوری 3d...
کد خبر: ۱۱۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲


کد خبر: ۱۱۴۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


کد خبر: ۱۱۴۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


کد خبر: ۱۱۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰