سفر انسان به فضا

تاسیساتی که به آن اشاره کردیم قرار است سیستم های بقای مورد نیاز برای سفر انسان به فضا را توسعه دهد و فرایند آموزش فضانوردان، برنامه ریزی ماموریت ها و دنبال کردن پروژه های پرواز پایدار را بر عهده بگیرد.

البته در این مسیر کارهای زیادی هستند که باید انجام بگیرند. به همین خاطر فضاپیمای سرنشین دار Gaganyaan نخستین ماموریت خود را بدون سرنشین در سال ۲۰۲۰ آغاز می کند و اگر همه چیز درست پیش برود آنگاه سفر انسان به فضا در سال ۲۰۲۱ با کمک آن کلید می خورد.

کپسولی که قرار است سفر انسان به فضا را برای هند محقق کند

گفتنی است در دسامبر سال گذشته و بعد از آنکه نارندرا مودی نخست وزیر هند از ضرورت حضور این کشور در فضا گفت، کابینه با تصویب بودجه یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری موجبات کلید خوردن این پروژه را آغاز کرد.

هند بودجه یک میلیارد و سیصد میلیارد دلاری به پروژه سفر انسان به فضا اختصاص داده است

 البته این مسیر بدون مانع هم نیست و قطعا هند نیز با مشکلاتی از جنس دیگر سفرهای فضایی روبروست. اگر همه چیز درست پیش برود این کشور به صورت کاملا مستقل و بدون وابستگی به دیگر ملت ها، انسان را به فضا ببرد و به رویای سفرهای فضایی پایان دهد.

به این ترتیب سفر انسان به فضا صرفا امتیازی در دست برخی کشورها نخواهد بود و بیشتر از هر زمان دیگری به یک واقعیت نزدیک می شود. در حال حاضر صرفا کشورهایی نظیر آمریکا، چین و روسیه پیشگام سفر انسان به فضا هستند.